Giỏ hàng 0
0974881495
Sách hay
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0974881495
0332 826 027
Quảng cáo
Lan Nhã Trà Quán SYM

Sách mới

 

Tủ sách người nổi tiếng

 

 • Thanh Gươm Ba La Mật tập 2

  Thanh Gươm Ba La Mật tập 2

  Minh Đức Triều Tâm Ảnh

  Liên hệ

  (0) nhận xét
 • Thanh Gươm Ba La Mật tập 1

  Thanh Gươm Ba La Mật tập 1

  Minh Đức Triều Tâm Ảnh

  55.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thắp Lửa Tâm Linh

  Thắp Lửa Tâm Linh

  Minh Đức Triều Tâm Ảnh

  214.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Nhặt Lá Rừng Xưa

  Nhặt Lá Rừng Xưa

  Minh Đức Triều Tâm Ảnh

  145.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Một cuộc đời một ngôi sao

  Một cuộc đời một ngôi sao

  Minh Đức Triều Tâm Ảnh

  160.000 ₫

  -0%

  160.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya

  Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya

  150.000 ₫

  -0%

  150.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Đào Nguyên Văn Tập - Tập 1

  Đào Nguyên Văn Tập - Tập 1

  250.000 ₫

  -0%

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Khai Thị Trọn Bộ

  Khai Thị Trọn Bộ

  250.000 ₫

  -0%

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
Sách phật giáo

 

Từ Điển Phật Giáo

 

Kinh

 

Thiền

 

 • Hỏi Thiền

  Hỏi Thiền

  Taisen Deshimaru

  50.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Đàn Kinh Tinh Hoa Và Trí Tuệ : Kiệt tác về thiền tông của Lục Tổ Huệ Năng

  Đàn Kinh Tinh Hoa Và Trí Tuệ : Kiệt tác về thiền tông của Lục Tổ Huệ Năng

  Giả Đề Thao

  98.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Dạo bước vườn thiền

  Dạo bước vườn thiền

  Đỗ Đình Đồng

  90.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Chỉ Quản Đả Tọa Cùng Tu Thiền Với Đức Phật

  Chỉ Quản Đả Tọa Cùng Tu Thiền Với Đức Phật

  Taizan Maezumi

  60.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền Thoại Đầu

  Thiền Thoại Đầu

  HT Thích Thánh Nghiêm

  145.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền Mặc Chiếu

  Thiền Mặc Chiếu

  HT Thích Thánh Nghiêm

  135.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Cốt Nhục Của Thiền

  Cốt Nhục Của Thiền

  Paul Rebs & Nyogen Senzaky

  120.000 ₫

  (0) nhận xét
 • 4 Giảng Luận Về Thiền

  4 Giảng Luận Về Thiền

  Bồ Đề Đạt Ma

  55.000 ₫

  (0) nhận xét
Luận

 

 • Đại Tạng Kinh Luận Tạng

  Đại Tạng Kinh Luận Tạng

  TCVH Tuệ Quang

  7.000.000 ₫

  -0%

  7.000.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận Phật Tính

  Luận Phật Tính

  Thích Nguyên Chơn

  80.000 ₫

  (0) nhận xét
 • A Tì Đạt Ma Câu Xá (Bộ 5 cuốn)

  A Tì Đạt Ma Câu Xá (Bộ 5 cuốn)

  Acarya Vasubandhu

  825.000 ₫

  (0) nhận xét
 • A Tì Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận

  A Tì Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận

  Phước Nguyên (Việt dịch)

  230.000 ₫

  (0) nhận xét
 • A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận

  A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận

  Nhiều tác giả

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận biện trung biên

  Luận biện trung biên

  Quảng Minh

  38.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Tân duy thức luận

  Tân duy thức luận

  Đại sư Thái Hư

  27.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận về kinh địa trang nghiêm

  Luận về kinh địa trang nghiêm

  Mã Minh Bồ Tát

  98.000 ₫

  (0) nhận xét
Văn hóa lịch sử

 

Lịch Sử Phật Giáo

 

Phật Học Ứng Dụng

 

 • Tâm Thư Thái - 7 Bước Đi Sâu Vào Thiền Định

  Tâm Thư Thái - 7 Bước Đi Sâu Vào Thiền Định

  Dza Kilung Rinpoche

  100.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Dưới Cội Bồ Đề

  Dưới Cội Bồ Đề

  Ajahn Buddhadāsa

  108.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Lời Khuyên Chân Thành

  Lời Khuyên Chân Thành

  DaLai LaMa

  99.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Bạn Làm Gì Với Đời Mình

  Bạn Làm Gì Với Đời Mình

  Krishnamurti

  80.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Trí Tuệ Tinh Hoa

  Trí Tuệ Tinh Hoa

  DaLai LaMa

  80.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử

  Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử

  DaLai LaMa

  77.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thực Hành Sống Cuộc Đời Ý Nghĩa

  Thực Hành Sống Cuộc Đời Ý Nghĩa

  DaLai LaMa

  77.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Sống Hạnh Phúc Chết Bình An

  Sống Hạnh Phúc Chết Bình An

  Đạt Lai Lạt Ma

  95.000 ₫

  (0) nhận xét
Luật

 

 • Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Trọn bộ 4 cuốn)

  Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Trọn bộ 4 cuốn)

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luật Tứ Phần - HT. Thích Đỗng Minh

  Luật Tứ Phần - HT. Thích Đỗng Minh

  1.200.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới bản tì kheo ni

  Giới bản tì kheo ni

  Thích Nguyên Chơn

  120.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới Bồ Tát Du Già

  Giới Bồ Tát Du Già

  Thích Nguyên Chơn

  100.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới Bản Tì Kheo

  Giới Bản Tì Kheo

  120.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luật tỳ kheo ni giới bổn

  Luật tỳ kheo ni giới bổn

  Thích Thiện Chơn

  1 ₫

  (0) nhận xét
 • Tỳ Kheo Giới Kinh

  Tỳ Kheo Giới Kinh

  Thích Thiện Hòa

  1 ₫

  (0) nhận xét
 • Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

  Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

  HT Thích Trí Tịnh

  20.000 ₫

  (0) nhận xét
Phật Giáo Nguyên thủy

 

Tịnh Độ

 

Truyện Phật Giáo

 

Sách chữ Hán - Nôm

 

Văn Học

 

 • Bình minh nửa đêm

  Bình minh nửa đêm

  70.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Bến đời mơ thực

  Bến đời mơ thực

  55.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thời đại của sự xao lãng

  Thời đại của sự xao lãng

  62.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Rồi nhà sẽ trẻ hơn mình

  Rồi nhà sẽ trẻ hơn mình

  44.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Mười năm và bảy ngày

  Mười năm và bảy ngày

  55.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Cuối đường có mấy người

  Cuối đường có mấy người

  80.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Sài Gòn chữ vội trên vai

  Sài Gòn chữ vội trên vai

  52.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Quê mẹ xa xưa

  Quê mẹ xa xưa

  Mai Bửu Minh

  70.000 ₫

  (0) nhận xét
Sách nghiên cứu

 

Trà

 

 • BẠCH HÀO NGÂN CHÂM 100g

  BẠCH HÀO NGÂN CHÂM 100g

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
 • BẠCH TRÀ BÍCH LOA XUÂN 100g

  BẠCH TRÀ BÍCH LOA XUÂN 100g

  280.000 ₫

  (0) nhận xét
 • BẠCH TRÀ ĐUÔI RỒNG CỔ THỤ 100g

  BẠCH TRÀ ĐUÔI RỒNG CỔ THỤ 100g

  220.000 ₫

  (0) nhận xét
 • BẠCH TRÀ MẪU ĐƠN 100g

  BẠCH TRÀ MẪU ĐƠN 100g

  220.000 ₫

  (0) nhận xét
 • 280.000 ₫

  (0) nhận xét
 • HOÀNG TRÀ BÍCH LOA XUÂN 100g

  HOÀNG TRÀ BÍCH LOA XUÂN 100g

  300.000 ₫

  (0) nhận xét
 • HỒNG TRÀ CHÍNH SƠN TIỂU CHỦNG 50g

  HỒNG TRÀ CHÍNH SƠN TIỂU CHỦNG 50g

  160.000 ₫

  (0) nhận xét
 • HỒNG TRÀ ĐIỀN HỒNG TÙNG CHÂM 100g

  HỒNG TRÀ ĐIỀN HỒNG TÙNG CHÂM 100g

  300.000 ₫

  (0) nhận xét
Ebook
Giới thiệu
Giới thiệu nhà sách Liên Hoa

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Magga là đơn vị chủ quản của web Nhasachlienhoa.com , Nhà sách Liên Hoa chuyên in ấn và phát hành kinh sách Phật giáo, gửi sách khắp toàn quốc, nhận in kinh ấn tông, thiết kế dàn trang sách...
Để đáp ứng nhu cầu đọc sách ngày càng cao của quý độc giả, Nhà sách Liên Hoa mở thêm kênh dịch vụ bán sách thông qua mạng Internet nhằm phục vụ quý khách được nhanh nhất tiện lợi nhất.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Email: lienhoaonline@gmail.com

Liên Lạc: 0974881495