Giỏ hàng 0
0974881495
Sách hay
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0332 826 027
0974881495
Quảng cáo
Lan Nhã Trà Quán SYM

Sách mới

 

Tủ sách người nổi tiếng

 

Sách phật giáo

 

Từ Điển Phật Giáo

 

 • Từ Điển Thiền Tông Tân Biên – Tập 2

  Từ Điển Thiền Tông Tân Biên – Tập 2

  Hân Mẫn – Thông Thiền

  440.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Phật Học Từ Điển

  Phật Học Từ Điển

  Đoàn Trung Còn

  430.000 ₫

  -10%

  480.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Từ Điển Phật Học Tuệ Quang (Bộ 2 tập)

  Từ Điển Phật Học Tuệ Quang (Bộ 2 tập)

  Nguyễn Hiền

  1.200.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Từ Điển Phật Học Hán Việt

  Từ Điển Phật Học Hán Việt

  324.000 ₫

  -10%

  360.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Viễn Đông Hán ngữ đại từ điển

  Viễn Đông Hán ngữ đại từ điển

  3.000.000 ₫

  (0) nhận xét
 • KHANG HY TỰ ĐIỂN

  KHANG HY TỰ ĐIỂN

  Trương Ngọc Thư - Trần Đ

  4.000.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Từ Điển Phật Học Huệ Quang

  Từ Điển Phật Học Huệ Quang

  HT Thích Minh Cảnh

  4.500.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Phật Quang đại từ điển

  Phật Quang đại từ điển

  Thích Quảng Độ

  6.500.000 ₫

  -0%

  6.500.000 ₫

  (0) nhận xét
Kinh

 

Thiền

 

 • Thiền Lâm Bảo Huấn hợp chú

  Thiền Lâm Bảo Huấn hợp chú

  275.000 ₫

  -0%

  275.000 ₫

  (0) nhận xét
 • 3 Phút Thiền

  3 Phút Thiền

  Christophe Andre

  88.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền và Văn Hóa Nhật Bản

  Thiền và Văn Hóa Nhật Bản

  SUZUKI T. DAISETSU

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiếu Thất Lục Môn

  Thiếu Thất Lục Môn

  Nguyễn Minh Tiến

  92.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền Chỉ Thiền Quán & Tính Không

  Thiền Chỉ Thiền Quán & Tính Không

  Lama Dudjom Dorjee

  71.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Con Đường Thiền Chỉ Và Thiền Quán

  Con Đường Thiền Chỉ Và Thiền Quán

  Tỳ Khưu Pháp Thông

  65.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền Tông Phú

  Thiền Tông Phú

  Thiền Sinh Hải Thuần

  160.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền Tâm, Sơ Tâm

  Thiền Tâm, Sơ Tâm

  Nguyễn Duy Nhiên

  85.000 ₫

  (0) nhận xét
Luận

 

 • Đại Tạng Kinh Luận Tạng

  Đại Tạng Kinh Luận Tạng

  TCVH Tuệ Quang

  7.000.000 ₫

  -0%

  7.000.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận Phật Tính

  Luận Phật Tính

  Thích Nguyên Chơn

  80.000 ₫

  (0) nhận xét
 • A Tì Đạt Ma Câu Xá (Bộ 5 cuốn)

  A Tì Đạt Ma Câu Xá (Bộ 5 cuốn)

  Acarya Vasubandhu

  825.000 ₫

  (0) nhận xét
 • A Tì Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận

  A Tì Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận

  Phước Nguyên (Việt dịch)

  230.000 ₫

  (0) nhận xét
 • A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận

  A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận

  Nhiều tác giả

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận biện trung biên

  Luận biện trung biên

  Quảng Minh

  38.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Tân duy thức luận

  Tân duy thức luận

  Đại sư Thái Hư

  27.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận về kinh địa trang nghiêm

  Luận về kinh địa trang nghiêm

  Mã Minh Bồ Tát

  98.000 ₫

  (0) nhận xét
Văn hóa lịch sử

 

Lịch Sử Phật Giáo

 

Phật Học Ứng Dụng

 

 • Tâm Thư Thái - 7 Bước Đi Sâu Vào Thiền Định

  Tâm Thư Thái - 7 Bước Đi Sâu Vào Thiền Định

  Dza Kilung Rinpoche

  100.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Dưới Cội Bồ Đề

  Dưới Cội Bồ Đề

  Ajahn Buddhadāsa

  108.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Lời Khuyên Chân Thành

  Lời Khuyên Chân Thành

  DaLai LaMa

  99.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Bạn Làm Gì Với Đời Mình

  Bạn Làm Gì Với Đời Mình

  Krishnamurti

  80.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Trí Tuệ Tinh Hoa

  Trí Tuệ Tinh Hoa

  DaLai LaMa

  80.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử

  Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử

  DaLai LaMa

  77.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thực Hành Sống Cuộc Đời Ý Nghĩa

  Thực Hành Sống Cuộc Đời Ý Nghĩa

  DaLai LaMa

  77.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Sống Hạnh Phúc Chết Bình An

  Sống Hạnh Phúc Chết Bình An

  Đạt Lai Lạt Ma

  95.000 ₫

  (0) nhận xét
Luật

 

 • Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Trọn bộ 4 cuốn)

  Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Trọn bộ 4 cuốn)

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luật Tứ Phần - HT. Thích Đỗng Minh

  Luật Tứ Phần - HT. Thích Đỗng Minh

  1.200.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới bản tì kheo ni

  Giới bản tì kheo ni

  Thích Nguyên Chơn

  120.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới Bồ Tát Du Già

  Giới Bồ Tát Du Già

  Thích Nguyên Chơn

  100.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới Bản Tì Kheo

  Giới Bản Tì Kheo

  120.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luật tỳ kheo ni giới bổn

  Luật tỳ kheo ni giới bổn

  Thích Thiện Chơn

  1 ₫

  (0) nhận xét
 • Tỳ Kheo Giới Kinh

  Tỳ Kheo Giới Kinh

  Thích Thiện Hòa

  1 ₫

  (0) nhận xét
 • Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

  Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

  HT Thích Trí Tịnh

  20.000 ₫

  (0) nhận xét
Phật Giáo Nguyên thủy

 

Tịnh Độ

 

Truyện Phật Giáo

 

Sách chữ Hán - Nôm

 

Văn Học

 

 • Bình minh nửa đêm

  Bình minh nửa đêm

  70.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Bến đời mơ thực

  Bến đời mơ thực

  55.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thời đại của sự xao lãng

  Thời đại của sự xao lãng

  62.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Rồi nhà sẽ trẻ hơn mình

  Rồi nhà sẽ trẻ hơn mình

  44.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Mười năm và bảy ngày

  Mười năm và bảy ngày

  55.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Cuối đường có mấy người

  Cuối đường có mấy người

  80.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Sài Gòn chữ vội trên vai

  Sài Gòn chữ vội trên vai

  52.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Quê mẹ xa xưa

  Quê mẹ xa xưa

  Mai Bửu Minh

  70.000 ₫

  (0) nhận xét
Sách nghiên cứu

 

Trà

 

 • BẠCH HÀO NGÂN CHÂM 100g

  BẠCH HÀO NGÂN CHÂM 100g

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
 • BẠCH TRÀ BÍCH LOA XUÂN 100g

  BẠCH TRÀ BÍCH LOA XUÂN 100g

  280.000 ₫

  (0) nhận xét
 • BẠCH TRÀ ĐUÔI RỒNG CỔ THỤ 100g

  BẠCH TRÀ ĐUÔI RỒNG CỔ THỤ 100g

  220.000 ₫

  (0) nhận xét
 • BẠCH TRÀ MẪU ĐƠN 100g

  BẠCH TRÀ MẪU ĐƠN 100g

  220.000 ₫

  (0) nhận xét
 • 280.000 ₫

  (0) nhận xét
 • HOÀNG TRÀ BÍCH LOA XUÂN 100g

  HOÀNG TRÀ BÍCH LOA XUÂN 100g

  300.000 ₫

  (0) nhận xét
 • HỒNG TRÀ CHÍNH SƠN TIỂU CHỦNG 50g

  HỒNG TRÀ CHÍNH SƠN TIỂU CHỦNG 50g

  160.000 ₫

  (0) nhận xét
 • HỒNG TRÀ ĐIỀN HỒNG TÙNG CHÂM 100g

  HỒNG TRÀ ĐIỀN HỒNG TÙNG CHÂM 100g

  300.000 ₫

  (0) nhận xét
Ebook
Giới thiệu
Giới thiệu nhà sách Liên Hoa

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Magga là đơn vị chủ quản của web Nhasachlienhoa.com , Nhà sách Liên Hoa chuyên in ấn và phát hành kinh sách Phật giáo, gửi sách khắp toàn quốc, nhận in kinh ấn tông, thiết kế dàn trang sách...
Để đáp ứng nhu cầu đọc sách ngày càng cao của quý độc giả, Nhà sách Liên Hoa mở thêm kênh dịch vụ bán sách thông qua mạng Internet nhằm phục vụ quý khách được nhanh nhất tiện lợi nhất.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Email: huuduchuequang@gmail.com

Liên Lạc: 0395649388 - 0974881495