Giỏ hàng 0
0974881495
Sách hay
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0332 826 027
0974881495
Quảng cáo
Lan Nhã Trà Quán SYM


A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận

More Views

A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận

Giá bán:
250.000 ₫

Còn hàng

(0) nhận xét

Chi tiết

A-Tì-Đạt-Ma Pháp Uẩn Túc Luận (Bộ 2 quyển)

“Pháp uẩn túc luận là văn bản có tầm ảnh hưởng nhất của hệ thống A-tì-đạt-ma, là cội nguồn của Nhất thiết hữu bộ, là thần túc sâu thẳm của bậc Vô thượng đẳng giác, là trước tác của Ma-ha Mục-kiền-liên, là diệu tuệ của gương sáng lục thông, là trí minh của sự rực chiếu tam đạt, là chiếc bè cổ kim của đại thiên thế giới, là âm thanh trong suốt của pháp loa trải qua vạn ức thời kỳ”.

Nhận xét

Sách khác

 • Đại Tạng Kinh Luận Tạng

  Đại Tạng Kinh Luận Tạng

  7.000.000 ₫

  -0%

  7.000.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận Phật Tính

  Luận Phật Tính

  80.000 ₫

  (0) nhận xét
 • A Tì Đạt Ma Câu Xá (Bộ 5 cuốn)

  A Tì Đạt Ma Câu Xá (Bộ 5 cuốn)

  825.000 ₫

  (0) nhận xét
 • A Tì Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận

  A Tì Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận

  230.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận biện trung biên

  Luận biện trung biên

  38.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Tân duy thức luận

  Tân duy thức luận

  27.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận về kinh địa trang nghiêm

  Luận về kinh địa trang nghiêm

  98.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận đại thừa 100 pháp minh môn

  Luận đại thừa 100 pháp minh môn

  66.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luận đại thừa bồ tát học

  Luận đại thừa bồ tát học

  78.000 ₫

  (0) nhận xét