Giỏ hàng 0
0974881495
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0974881495
0395649388
Quảng cáo
Lien Hoa Mall


A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận

More Views

A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận

Giá bán:
250.000 ₫

Còn hàng

(0) nhận xét

Chi tiết

A-Tì-Đạt-Ma Pháp Uẩn Túc Luận (Bộ 2 quyển)

“Pháp uẩn túc luận là văn bản có tầm ảnh hưởng nhất của hệ thống A-tì-đạt-ma, là cội nguồn của Nhất thiết hữu bộ, là thần túc sâu thẳm của bậc Vô thượng đẳng giác, là trước tác của Ma-ha Mục-kiền-liên, là diệu tuệ của gương sáng lục thông, là trí minh của sự rực chiếu tam đạt, là chiếc bè cổ kim của đại thiên thế giới, là âm thanh trong suốt của pháp loa trải qua vạn ức thời kỳ”.

Nhận xét

Sách khác