Giỏ hàng 0
0974881495
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0974881495
0332 826 027
Quảng cáo
Lien Hoa Mall


Càn Long Đại Tạng Kinh Chữ Hán - gồm 168 Tập

More Views

Càn Long Đại Tạng Kinh Chữ Hán - gồm 168 Tập

Càn Long Đại Tạng Kinh ( Càn Long Tạng) gồm 168 tập chưa đựng 1669 bộ kinh:

1- Đại Thừa Bát Nhã Bộ (16 tập: 1-16; 19 kinh)

2- Đại Thừa Bảo Tích Bộ (4 tập:17-20; 36 kinh: 20-56)

3- Đại Thừa Đại Tập Bộ (3 tập:21-23; 25 kinh: 57-82)

4- Đại Thừa Hoa Nghiêm Bộ (5 tập: 24-28; 25 kinh: 83-108)

5- Đại Thừa Niết Bàn Bộ (3 tập: 29-31; 12 kinh: 109-121)

6- Đại Thừa Ngũ Đại Bộ Ngoại (10 tập: 32-41; 239 kinh: 122-371)

7- Đại Thừa Đan Dịch Kinh (7 tập: 42-48; 156 kinh: 372-537)

8- Tiểu Thừa A Hàm Bộ (7 tập: 49-55; 136 kinh: 538-674)

9- Tiểu Thừa Đan Dịch Kinh (3 tập: 56-58; 101 kinh: 675-776)

10- Tống Nguyên Nhập Tạng Chư Đại Tiểu Thừa Kinh (8 tập: 59-66; 299 kinh: 777-1076)

11- Đại Thừa Luật (nửa tập: 67 [nửa tập]; 24 kinh: 1077-1101)

12- Tiểu Thừa Luật (10 tập: 68-77; 58 kinh:1102-1160)

13- Đại Thừa Luận (11 tập: 78-88; 92 kinh: 1161-1253)

14- Tiểu Thừa Luận (16 tập: 89-104; 36 kinh: 1254-1290)

15- Tống Nguyên Tục Nhập Tàng Chư Luận (1 tập: 105; 22 kinh: 1291-1313)

16- Tây Thổ Thánh Hiền Soạn Tập (5 tập: 106-110; 146 kinh: 1314-1460)

17- Thử Thổ Trứ Thuật (57 tập: 111-168; 208 kinh: 1461-1669)

18- Khám Ngộ Biểu

Giá bán:
55.000.000 ₫

Còn hàng

  • Hình thức bìa : Bìa cứng
  • Trọng lượng (gr) : 230000
(0) nhận xét

Chi tiết

Nhận xét

Sách khác