Giỏ hàng 0
0974881495
Sách hay
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0332 826 027
0974881495
Quảng cáo
Lan Nhã Trà Quán SYM


Con Đường Thiền Chỉ Và Thiền Quán

More Views

Con Đường Thiền Chỉ Và Thiền Quán

Giá bán:
65.000 ₫

Còn hàng

(0) nhận xét

Chi tiết

“ Con Đường Thiền Chỉ Và Thiền Quán ” đã được Ngài Guṇaratana trình bày một cách khúc chiết, rõ ràng có thể giúp cho những ai muốn nghiên cứu tường tận chỗ đồng dị, cộng biệt, sinh khắc của hai pháp môn này, hầu tránh tình trạng nhầm lẫn, võ đoán và phiến diện trong lý thuyết cũng như trong thể nghiệm con đường giác ngộ giải thoát .

Rất nhiều sách trình bày nhầm lẫn giữa Định và Tuệ  hay Chỉ và Quán, đưa đến tình trạng định không ra định mà tuệ chẳng ra tuệ, hoặc hành thiền định hóa ra chỉ là những “ngoại thuật”  (những hình thức tập trung tư tưởng hay ý chí, có mục đích khác với định nhà Phật) và hành thiền tuệ lại có kết quả của định, rồi tưởng lầm là đã chứng được các bậc tuệ quán.

Nhận xét

Sách khác

 • Thiền Lâm Bảo Huấn hợp chú

  Thiền Lâm Bảo Huấn hợp chú

  275.000 ₫

  -0%

  275.000 ₫

  (0) nhận xét
 • 3 Phút Thiền

  3 Phút Thiền

  88.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền và Văn Hóa Nhật Bản

  Thiền và Văn Hóa Nhật Bản

  250.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiếu Thất Lục Môn

  Thiếu Thất Lục Môn

  92.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền Chỉ Thiền Quán & Tính Không

  Thiền Chỉ Thiền Quán & Tính Không

  71.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền Tông Phú

  Thiền Tông Phú

  160.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thiền Tâm, Sơ Tâm

  Thiền Tâm, Sơ Tâm

  85.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ

  Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ

  80.000 ₫

  -10%

  89.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Nghệ Thuật Và Kỹ Năng Thiền Định PG

  Nghệ Thuật Và Kỹ Năng Thiền Định PG

  86.000 ₫

  (0) nhận xét