Giỏ hàng 0
0974881495
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0974881495
0332 826 027
Quảng cáo
Lien Hoa Mall


Con Gái Đức Phật

More Views

Con Gái Đức Phật

Giá bán:
150.000 ₫

Còn hàng

(0) nhận xét

Chi tiết

Năm 2010, tại Sài Gòn diễn ra đại hội “Con gái đức Phật” quy tụ hội chúng tỳ-khưu-ni và cận sự nữ Nam Bắc tông trên khắp thế giới về tham dự.

Tôi không biết gì về nội dung cũng như hình thức đại hội ấy, nhưng cụm từ “Con gái đức Phật” tôi nghe sao nó dễ thương, bình dị và rất gần gũi với ngôn ngữ đời thường. Từ đó, tôi khởi tâm biên soạn một cuốn sách để giới thiệu về những vị Thánh Ni và những cận sự nữ có hành trạng đặc biệt và thù thắng thời đức Phật và đặt tên đầu sách là “Con gái đức Phật”.

Tiêu biểu như sau:

Chư vị Thánh Ni thù thắng:

- Tỳ-khưu-ni Mahā Pajāpati Gotamī (Bậc Ni trưởng thánh hạnhvà gương mẫu)
- Tỳ-khưu-ni Yasodharā (Bậc đại thần thông)
- Tỳ-khưu-ni Khemā (Bậc đệ nhất trí tuệ)
- Tỳ-khưu-ni Upalavaṇṇā (Bậc đệ nhất thần thông)
- Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Bậc đệ nhất thuyết pháp)
- Tỳ-khưu-ni Paṭācārā (Bậc đệ nhất thông luật)
- Tỳ khưu-ni Kisā-Gotamī (Bậc đệ nhất mặc y thô tháo)
- Tỳ-khưu-ni Bhadda-Kuṇḍalakesā (Bậc đệ nhất thắng trí nhạy bén)
- Tỳ-khưu-ni Ambapālī (Hoàng hậu kỹ nữ)
- Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp)
- Tỳ-khưu-ni Puṇṇikā (Cô gái nô lệ đội nước)
- Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

Những nữ nhân đặc biệt, khả kính:
 
- Bà Visākhā (Đại thí chủ)
- Hoàng hậu Mallikā (Nữ cận sự xuất sắc)
- Hoàng hậu Sāmāvatī (Từ ái dịu dàng)
- Thị nữ lưng gù Khujjuttarā (Đệ nhất thuyết pháp)
- Cô Uttarā (Năng lực tâm từ)
- Cô Sirimā (Kỹ nữ nổi danh)
- Bà Mẹ Mātikagama (Người hộ độ hy hữu)
- Nữ thí chủ Suppiyā (Cúng dường thịt đùi)
- Hoàng hậu Mahāyānā (Phật mẫu)
- Cô gái con người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)
- Cô bé Puṇṇā và nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu)
 
 

Nhận xét

Sách khác

 • Thanh Gươm Ba La Mật tập 2

  Thanh Gươm Ba La Mật tập 2

  1 ₫

  (0) nhận xét
 • Thanh Gươm Ba La Mật tập 1

  Thanh Gươm Ba La Mật tập 1

  55.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Thắp Lửa Tâm Linh

  Thắp Lửa Tâm Linh

  214.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Nhặt Lá Rừng Xưa

  Nhặt Lá Rừng Xưa

  160.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Một cuộc đời một ngôi sao

  Một cuộc đời một ngôi sao

  160.000 ₫

  -0%

  160.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Dấu chân trên cát - Bìa Cứng

  Dấu chân trên cát - Bìa Cứng

  100.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Vị Thánh Tăng Cận Đại

  Vị Thánh Tăng Cận Đại

  140.000 ₫

  -0%

  140.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Ngàn Xưa Hương Bối

  Ngàn Xưa Hương Bối

  132.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Phật học tinh yếu tập 2

  Phật học tinh yếu tập 2

  48.000 ₫

  (0) nhận xét