Giỏ hàng 0
0974881495
Sách hay
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0332 826 027
0974881495
Quảng cáo
Lan Nhã Trà Quán SYM


Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)

More Views

Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)

Giá bán:   52.000 ₫

Tiết kiệm: 13.000 ₫

Giá bìa: 65.000 ₫

Còn hàng

  • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp Tp. HCM
  • Số trang : 273
  • Hình thức bìa : Bìa mềm
  • Ngày xuất bản : 2011
(0) nhận xét

Chi tiết

Muc lục

- Chương 1: Quá trình hình thành con đường cứu nước và những hoạt động quốc tế đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1911-1917)

- Chương 2: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

- Chương 3: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924)

- Chương 4: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc, châu Âu và Xiêm (1924-1929)

- Chương 5: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc góp phần thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới (1930-1941)

Nhận xét

Sách khác