Giỏ hàng 0
0974881495
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0974881495
0332 826 027
Quảng cáo
Lien Hoa Mall


Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á

More Views

Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á

Giá bán:
39.000 ₫

Còn hàng

  • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
  • Số trang : 367 tr.
  • Hình thức bìa : Bìa mềm
  • Ngày xuất bản : 2008
(0) nhận xét

Chi tiết

 Nội dung cuốn sách gồm có : Phật giáo Ấn Độ truyền thừa phát triển và suy thoái - truyền thừa phật giáo . kasi . rajagaha . gaya và uruvela . nalanda . kosala . savathi . kapilavathu . vesali . kusinara và pava . kossambi . avanti . phật nhập niết bàn . đại hội kết tập lần thứ 1 . đại hội kết tập lần thứ 2 và lần thứ 3 . thượng tọa bộ và trưởng lão bộ . thuyết nhất thiết hữu bộ . hóa địa bộ . pháp tạng bộ . ẩm quang bộ . Kinh lượng bộ . tuyết sơn bộ . độc tử bộ . đại chúng bộ . chế đa sơn bộ . đa văn bộ . nhất thuyết bộ . đại hội kết tập lần thứ 3 lần thứ 4 - phật giáo nam tông tại Tích Lan và các nước Đông Nam Á trước thế kỷ 11 . Tích Lan . Miến Điện . Xiêm La . Cao Miên - Liên hệ chính trị và tôn giáo giữa Tích Lan và các nước tại Đông Nam Á đặc biệt với Miến Điện - Liên hệ tôn giáo và văn hóa giữa Thái Lan và Xiêm La - Liên hệ tôn giáo giữa Tích Lan với Cao Miên và Lào - Phật giáo Nam tông tại Việt Nam - Phật giáo Nam tông thế kỷ 21

Nhận xét

Sách khác