Giỏ hàng 0
0974881495
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0974881495
0395649388
Quảng cáo
Lien Hoa Mall

 • Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà (Dịch nghĩa)

  Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà (Dịch nghĩa)

  23.000 ₫

  -30%

  33.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Lược thuật các pháp Yết Ma - Ngũ phần thập tụng

  Lược thuật các pháp Yết Ma - Ngũ phần thập tụng

  100.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Sa Di Luật Giải

  Sa Di Luật Giải

  HT. Thích Hành Trụ

  120.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký

  Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký

  120.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Trọn bộ 4 cuốn)

  Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Trọn bộ 4 cuốn)

  300.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luật Tứ Phần - HT. Thích Đỗng Minh

  Luật Tứ Phần - HT. Thích Đỗng Minh

  1.200.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới bản tì kheo ni

  Giới bản tì kheo ni

  Thích Nguyên Chơn

  120.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới Bồ Tát Du Già

  Giới Bồ Tát Du Già

  Thích Nguyên Chơn

  100.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới Bản Tì Kheo

  Giới Bản Tì Kheo

  120.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luật tỳ kheo ni giới bổn

  Luật tỳ kheo ni giới bổn

  Thích Thiện Chơn

  15.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Tỳ Kheo Giới Kinh

  Tỳ Kheo Giới Kinh

  Thích Thiện Hòa

  15.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

  Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

  HT Thích Trí Tịnh

  20.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Sắc tu Bách Trượng thanh quy

  Sắc tu Bách Trượng thanh quy

  HT. Thích Phước Sơn

  190.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Tam Thiên Oai Nghi - Hành Hộ Luật Nghi

  Tam Thiên Oai Nghi - Hành Hộ Luật Nghi

  Thích Nguyên Chơn

  1 ₫

  (0) nhận xét
 • Kinh Ngũ Bách Vấn

  Kinh Ngũ Bách Vấn

  Thích Nguyên Lộc

  1 ₫

  (0) nhận xét
 • Chú giải Luật thiện kiến

  Chú giải Luật thiện kiến

  Tâm Hạnh

  150.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao

  Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao

  Luật Tổ Đạo Tuyên

  600.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma

  Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma

  Đạo Sư Đạo Tuyên

  50.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Giới Luật Bậc Tỳ Kheo Ni

  Giới Luật Bậc Tỳ Kheo Ni

  Sa Môn Đàm Đế

  75.000 ₫

  (0) nhận xét
 • Luật Học Tinh Yếu

  Luật Học Tinh Yếu

  Thích Phước Sơn

  50.000 ₫

  (0) nhận xét