Giỏ hàng 0
0974881495
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0974881495
0395649388
Quảng cáo
Lien Hoa Mall


Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm

More Views

Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm

Giá bán:
22.000.000 ₫

Còn hàng

  • Nhà xuất bản : Khoa học xã hội
  • Hình thức bìa : Bìa Cứng
  • Ngày xuất bản : 2005
(0) nhận xét

Chi tiết

Bộ sách gồm 22 tập, xuất bản từ năm 2005; khổ 24cm x 31,5cm. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin. Chương trình xuất bản, nghiên cứu văn khắc Hán Nôm do 3 cơ quan hợp tác đó là: v iện n ghiên cứu Hán Nôm cùng nhóm nghiên cứu Các quốc gia và xã hội ở Đông Dương thuộc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, khoa Lịch sử và Văn bản học Viện Cao học thực hành Đại học Sorbonne chỉ đạo biên soạn và xuất bản. 

 

Chương trình xuất bản, nghiên cứu văn khắc Hán Nôm do 3 cơ quan hợp tác đó là: viện nghiên cứu Hán Nôm cùng nhóm nghiên cứu Các quốc gia và xã hội ở Đông Dương thuộc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, khoa Lịch sử và Văn bản học Viện Cao học thực hành Đại học Sorbonne chỉ đạo biên soạn và xuất bản.

Sách gồm 22 tập, bao gồm toàn bộ các thác bản Văn khắc Hán Nôm hiện có, điều tra thực địa và bổ sung vào sưu tập những thác bản mới được phát hiện ở các làng xã, bảo quản và giới thiệu một cách có hệ thống, đồng thời nghiên cứu, khai thác khối văn bản độc đáo về loại hình và phong phú về nội dung trong kho tàng văn hoá Hán Nôm của Việt Nam

Nhận xét

Sách khác