Giỏ hàng 0
0974881495
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0974881495
0395649388
Quảng cáo
Lien Hoa Mall


When the Clouds Part: The Uttaratantra and Its Meditative Tradition as a Bridge between Sutra and Tantra

More Views

When the Clouds Part: The Uttaratantra and Its Meditative Tradition as a Bridge between Sutra and Tantra

Giá bán:
1.520.000 ₫

Còn hàng

  • Số trang : 1152
  • Hình thức bìa : Bìa cứng
(0) nhận xét

Chi tiết

🌼🌼🌼 When the Clouds Part: The Uttaratantra and Its Meditative Tradition as a Bridge between Sutra and Tantra
🌿Publisher ‏ : ‎ Snow Lion; Illustrated edition (February 17, 2015)
🌿Language ‏ : ‎ English
🌿Hardcover ‏ : ‎ 1152 pages
🌿Cam kết sách chính hãng
🌿Tình trạng: sách order
Một bản dịch mới của văn bản Phật giáo Ấn Độ chính về Phật tính, với các bình luận Tây Tạng giải thích cách sử dụng văn bản này để chiêm nghiệm và nhận ra Phật tính của chính mình.
“Phật tánh” ( tathāgatagarbha) là tiềm năng bẩm sinh trong tất cả chúng sinh để trở thành một vị phật giác ngộ hoàn toàn. Cuốn sách này thảo luận về nhiều chủ đề liên quan đến khái niệm Phật tánh như được trình bày trong Phật giáo Ấn-Tây Tạng và bao gồm một tổng quan về các nguồn kinh điển của giáo lý Như Lai tạng và những cách khác nhau để giải thích ý nghĩa của thuật ngữ này. Nó bao gồm các bản dịch mới của luận Maitreya Mahāyānottaratantra (Ratnagotravibhāga), văn bản Ấn Độ chính về chủ đề này, các bài bình luận Ấn Độ, và hai bài bình luận (cho đến nay vẫn chưa được dịch) từ truyền thống Kagyu của Tây Tạng. Quan trọng nhất, phần giới thiệu của người dịch nghiên cứu chi tiết truyền thống thiền định sử dụng Mahāyānottaratantra làm cơ sở cho các hướng dẫn Mahāmudrā và phương pháp Shentong.
 

Nhận xét

Sách khác