Giỏ hàng 0
0974881495
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0974881495
0332 826 027
Quảng cáo
lienhoamall


Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập

More Views

Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập

Giá bán:   2.000.000 ₫

Tiết kiệm: 0 ₫

Giá bìa: 2.000.000 ₫

Còn hàng

(0) nhận xét

Chi tiết

🌸 Bộ sách quý 'Giáo nghĩa khai thị ngộ nhập' trải qua 3 năm để hoàn thành. Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Luật chủ thượng Minh Hạ Thông, trải qua ba năm, với nỗ lực không ngừng, tập thể Tăng Ni, cư sĩ Ban Dịch thuật Hán tạng Pháp Âm đã hoàn thành 68 tác phẩm Giáo Nghĩa Khai thị ngộ nhập. Bộ sách trọn bộ 8 quyển, gồm 68 tác phẩm, trong đó có 11 bộ kinh, 44 bộ kinh sớ-luận và 13 bộ nguyện văn, lễ sám, tán văn, truyện ký. Tất cả 68 tác phẩm này được trích xuất từ bộ loại Pháp Hoa trong Đại Chính tân tu Đại tạng kinh. Trong đây, ngoài các bộ kinh do Đức Phật thuyết, còn có kinh sớ - luận - luận sớ - sử truyện - sám văn - tán văn - phát nguyện văn của nhiều vị Tổ sư, Luận sư tông Pháp Hoa, Tam Luận… nổi tiếng, có thể làm nền tảng cho việc tu tập và nghiên cứu giáo nghĩa này. Nội dung từng tập như sau: - TẬP 1:+ Kinh Vô lượng nghĩa+ Kinh Diệu pháp liên hoa+ Kinh Đại pháp cổ+ Kinh Phật thuyết tế chư phương đẳng học+ Kinh Tất-đàm Phân-đà-lợi+ Kinh Văn-thù-sư-lợi phát nguyện. - TẬP 2:+ Kinh Đại Tát-già Ni-kiền-tử sở thuyết+ Kinh Đại thừa phương quảng tổng trì+ Kinh Phật thuyết Bồ-tát hành phương tiện cảnh giới thần thông biến hoá+ Kinh Phật thuyết quán Bồ-tát Phổ Hiền hành pháp+ Kinh Phật thuyết quảng bát nghiêm tịnh bất thoái chuyển luân. - TẬP 3:+ Pháp Hoa kinh tinh giải bình lâm+ Diệu pháp liên hoa kinh kích tiết+ Đại ý kinh Pháp Hoa+ Yếu chỉ kinh Pháp Hoa+ Duy-ma-cật kinh tam quán huyền nghĩa+ Thập bát nhị môn+ Thỉ chung tâm yếu+ Thỉ chung tâm yếu chú+ Giải thích giác ý tam-muội kinh ma-ha bát-nhã+ Thiền môn chương. - TẬP 4:+ Diệu pháp liên hoa kinh thông nghĩa+ Giải thích kinh Diệu pháp liên hoa+ Diệu pháp liên hoa kinh Ưu-ba-đề-xá+ Nghĩa an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa+ Thiền môn yếu lược+ Thiên Thai bát giáo đại ý+ Thiền môn khẩu quyết+ Thiên Thai truyền Phật tâm ấn ký+ Thiên Thai tứ giáo nghi+ Hành pháp tâm chú thiên thủ thiên nhãn đại bi+ Tu tập chỉ quán toạ thiền pháp yếu+ Thiên Thai chỉ quán thống lệ.

 

Nhận xét

Sách khác