Phật Quang Đại từ điển (Việt Nam) - trọn bộ 8 quyển

Giày tốt nhất cho những người tốt nhất

Email: lienhoaonline@gmail.com

Hotline: 0974 881 495

Phật Quang Đại từ điển (Việt Nam) - trọn bộ 8 quyển

  • 4.500.000đ
  • - +
  • 362

Phật Quang Đại Từ Điển đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng Kinh Biên Tu Ủy viên hội ở Đài Loan biên soạn trong mười năm ròng.

Chưa có bộ nào tinh thông, thâm viễn, phong phú như bô Phật Quang Đại Từ Điển, gần 8000 trang của Hòa thượng Thích Quảng Độ phiên dịch.

Phải đọc công trình dịch thuật Phật Quang Đại Từ điển mới thấy học thuật Hòa thượng thâm viễn, ngôn ngữ phong phú, sáng tạo, và thù ứng với các từ Hán, Phạn tương đương. Tinh thông, nhuần nhuyễn, thanh thoát qua từng câu văn. Không còn là một tác phẩm dịch thuật, mà là tác phẩm văn chương trong lĩnh vực triết học và tư tưởng Phật giáo qua ngôn ngữ Việt. Vừa tường giải, vừa đối chiếu, mỗi từ mục là một bài thâm nhập giáo lý siêu thoát nhưng thực chứng của đạo Phật.

Mỗi từ hay mục từ đều kèm theo chữ Hán và chữ Phạn để người đọc nào quen thuật ngữ Hán hay Phạn dễ thâm nhập khi đối chiếu tiếng Việt. Thử lấy một nhóm từ mà ta thường tụng đọc, hay nghe nói, tuy có khi chưa hiểu tận nghĩa : Bát Nhã Ba La Mật.

Sản phẩm cùng loại
0 0
Map
Zalo
Hotline